Vision

Hos Butong ser vi inte bara växtväggar eller vertikala trädgårdar utan snarare vertikala parker. Vi föreställer oss en framtid där hela kvarter har gröna fasader där insekter, fåglar och växter hittar en naturlig hemvist.

Framtiden för en hållbar arkitektur är inte högblanka och sterila fasader utan den där biologins dynamik får råda – vårda naturen och gör det till en naturlig närvaro i stadsmiljön!

Butong's vision for the future