Vision

Hos Butong ser vi inte bara växtväggar eller vertikala trädgårdar utan snarare vertikala parker. Vi föreställer oss en framtid där hela kvarter har gröna fasader där insekter, fåglar och växter hittar en naturlig hemvist. Vi tänker oss en framtid där hela stadsdelar har gröna fasader där insekter och fåglar samt växter finner en naturlig livsmiljö.

Framtiden för en hållbar arkitektur är inte högblanka och sterila fasader utan den där biologins dynamik får råda – vårda naturen och gör det till en naturlig närvaro i stadsmiljön!

Butongs vision för framtiden är grönare städer för en mer hållbar värld