Miljö

Att bygga ett hus med Butongs vertikala trädgårdar är som att anlägga en park, som i sin tur ökar sociala, ekonomiska och miljömässiga värden för huset såväl som för omgivningen.

Våra paneler är 100 % mineral och är ur ett geologiskt perpsektiv en stenklippa. Klippan som bakgrund gör det möjligt för oss att vara artrika i vårt växtval vilket gör väggen till en livfull invånare som ändrar sitt utseende efter säsong.

Quebec, Kanada, (760 hus)
“Hedges and landscaped walls added 4% to the property price through visual impact.” Des Rosiers, Francois

Vertical Gardens from Butong
Vertical Gardens with beautifull flowers

symbol_3 Biologisk mångfald

Avsaknaden av insekter i stadsmiljöer är inte bara ett ekologiskt hot utan skapar också ökade kostnader för staden då inga växter blir polinerade utan måste årligen återplanteras. Våra växtväggar skapar hemvist och olika insekter, spindlar och krypare som sänker skötselbehovet. Insekterna kan i sin tur bli mat åt fåglar.

Noise reduction with Butong Buller

En butongpanel hjälper till att sänka bullernivåerna genom absorbtion av oljud. I en vertikal trädgård är denna egenskap ännu bättre och vi har labbresultat som bevisar att våra vertikala trädgårdar innhar klass A-C i ljudabsorption.

labbresultat skickas på förfrågan – fyll i ditt namn och e-post nedan.

12 + 5 =

City cooling with Butong Hållbarhet

Städerna växer och grönområden inom och utanför städerna tas i anspråk. Detta leder i sin tur till att värmen i städerna ökar. Vertikala ytor finns det gott om och använda dessa ytor till växtväggar hjälper till att hålla nere temperaturen i staden, men också till att fördela dagvattenhanteringen vid större skyfall.

Butong_contributionButong_contribution_2Butong_contribution_3

Lowering Nox level and improving CO2 with Butong Material savings with Butong NOx & CO²

Vår patenterade process minskar avsevärt mängden cement för att producera en betongpanel. Tack vare 3D-strukturen i materialet består en platt butongpanel av 80 % mindre betong jämfört med en solid skiva med samma styrka. Vilket i sin tur minskar utsläppen av koldioxid.

Det är den enklaste och mest kostnadseffektiva sätt som finns att skapa betongfilter.

Våra paneler agerar som filter för ljus, luft, ljud, vatten och växter. Luftföroreningar som NOx-gaser filtreras av våra paneler och växterna i sig själv är goda miljökämpar samtidigt som en artrikedom skapar en grund för biologisk mångfald.

All betong kan, genom tillsättning av titandioxid och under UV-ljus, bryta ner hälsovådliga kväveoxider. Butong är tack vare sin stora yta upp till tre gånger så effektiv jämfört med en platt panel. Butongpanelens karakteristiska utseende berättar också för betraktaren att en filtrering pågår.