Transparent Betong

Vertikala Trädgårdar

 

 

Transparent Betong

Vertikala Trädgårdar

living · concrete

casting · brilliance

living · concrete casting · brilliance

Vi är en kreativ betongtillverkare som vill vara med och förbättra den byggda miljön och är vi är överväldigade av de möjligheter som finns i materialet butong. Våra ljusgenomsläppliga och genomskinliga betongpaneler kan formas och färgas enligt din design.

Våra växtväggar och vertikala trädgårdar är lättskötta och har goda bullerdämpande egenskaper. Tillsammans kan vi addera sociala, ekonomiska och miljöförbättrande värden till ditt projekt. Vi är övertygade om att dagens sterila väggar kommer att ge plats för mer levande och hälsosammare städer.

Tillsammans når vi dit!

Processen: Hur vi gör

Projekt: Vad vi gör

Egenskaper

80 % mindre material

80 % mindre material

Noice reducing material

Bullerdämpande

Contributing to biodiversity

Biologisk mångfald

City cooling effect

Temperatursänkande

Lovering NOx levels

Lägre NOx-halter

20% material

20% material

Noice reducing material

Noise reducing

Contributing to biodiversity

Biodiversity

City cooling effect

Cooling

Lovering NOx levels

NOx

Utvalda projekt

Studioverket

CCPP Project

Björns Vertical Garden