Gröna fasader

Ladda ner:
Gröna fasader folder (2 MB)

Vi tror att dagens sterila väggar kommer att försvinna och ge plats för gröna fasader i levande städer. Vi hoppas att fördelarna med Butong tillsammans med din design kommer att hjälpa oss att komma dit. Oavsett om du letar efter en interiör eller exteriör växtvägg är vår den snyggaste och enklaste att sköta på marknaden.

Gröna fasader Vantör

Butong ser bra ut i sig självt. Bakgrunden till växterna – den faktiska butongpanelen – används som inredning i exklusiva miljöer. Våra vertikala trädgårdar behöver inte vara 100 % täckta av växter hela tiden för att se bra ut. Det tillåter växter att utvecklas över tid och vara just växter.

Butong exklusiv design

Bord för VIP-lounger. Design Peter Marino Architechts.

Gröna fasader Uppsala

Grön fasad, Uppsala

Butongpanelens  estetiska värde innebär en låg driftskostnad och möjliggör att ha en artrik sammansättning av växter jämfört med andra leverantörer. Vi kan börja från frö eller groddplanta och har glädjen att erbjuda en mogen växtvägg som kan utvecklas över tid..

Grön fasad Malmö

Stor butongfasad Malmö. Ram i strängpressad anodiserad aluminium.

Bihotell Malmö

Bihotell och fågelholk på grön fasad i Malmö.

Hel- eller delautomatiskt – bevattningssystemet designas utifrån ditt behov. Vi erbjuder slutna system med tank som säkerställer att all näring stannar i systemet. Tanken behöver månadsvis tillsyn och påfyllning beroende på storlek på tank. För utomhusväggar kan dagvatten anslutas till systemet.

Dagvatten diagram bevattningssystem vid grön fasad

Dagvattensystem vid Påvel snickares gränd, Uppsala

Tillväxt Butong

Växternas utveckling vid dagvattenbevattnad grön fasad, Uppsala

Ditt val om du vill ha rostfria stålramar eller invikt betongkant. Den senare möjliggör 3D-formning av panelen som återger en klipphäll och tillåter växtligheten att vara naturligt slumpmässig. För utomhusväggar ger detta en enkel skötsel.

Invikt Betongkant

Testbänk, invikt betongkant, 3D-segel, vit bakbelyst panel.

Grön fasad Björns Trädgård

Rostfri stålram, helautomatiskt bevattningssystem med dagvatten.

En grön fasad från Butong hjälper till att sänka temperaturen i staden, fördelar dagvattenhanteringen, rena luften och ger hemvist och mat åt insekter.

Grön fasad Vantör ÅVC

Grön fasad i blom. Nektar till bin.

Bullerdämpande växtlighet

Tät vegetation. Bra bullerdämpning.

För människor finns flera fördelar. Växtlighet har en bevisad positiv inverkan för människors välbefinnande och våra växtväggar är verkligen en bit av natur på väggen. En växtvägg från Butong kommer också att dämpa omgivningens bullernivå. Vilket bevisats i labbmiljö där våra paneler erhåller klass A-C beroende på tätheten i växtligheten.

Grön fasad

Efterlyst för vallmostöld.

Akustik diagram

Hör av dig för akustiska värden.

Hör av dig för mer information. Våra växtväggar är konkurrenskraftiga och de vackraste. Vi erbjuder full service från ritbord till drift och vi hjälper dig gärna attt ta din idé till färdig installation – butong@butong.se

Building Permit Butong Green Walls

Illustration inför investeringsbeslut och bygglovsansökan.

Underlay for architects

Underlag för arkitekter på begäran.

Produkter

Akustikpaneler

Undertak

Växtväggar