växtväggar - White arkitekter - NCC
växtväggar - White arkitekter - NCC
White NCC8
White NCC 12
White NCC 11
White NCC 10
White NCC 9
White NCC 7
White NCC 6
White NCC 4
White NCC 5
White NCC 2

White NCC

Arkitekt:
Kristina Philipsson, Kaveh Govashi, White Arkitekter

Projektledning:
Andreas Andersson, NCC

Växter och plantering:
Sofia Eskilsdotter, Anna Pettersson-Skog

Butong team:
Lars Höglund, Jean-Charles Violleau, Andreas Berkebo, Miguel Nemesio

År:
2012 – 2014

Butong ombads att göra en testbänk för vad som förhoppningsvis blir Sveriges första vertikala park. En artrik sammansättning av cirka 100 växter har omsorgsfullt valts för att kunna bidra med en levande fasad året om.

Testbänkarna levererades 2012 och utvärderades under ett år. Intresset var stort och gavs utrymme i media.Hör av dig om du vill veta mer om detta projekt. Vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill genomföra ett större växtväggsprojekt.

Liknande projekt