Örebro Vivalla outdoor greenwall 1
Örebro Vivalla outdoor greenwall 2

Vivallakullen, Örebro

Idé:
Gustav Älgå

Slutkund:
Parkförvaltningen Örebro

Växter:
Klinta trädgård, Peter Korn

Produktion:
Butong

År:
2019

 

 

 

Örebros parkförvaltning ville skapa en offentlig toalett som smälte in i omgivningen samtidigt som den stack ut. Danfo från Nora byggde huset som bekläddes med Butongs växtväggspaneler.  De omgivande tallarna gav grund för den röda färgen på panelerna. Växterna har valts utifrån platsens betingelser och för att ge grönska på vintern. Rundade hörnpaneler ger ett monolitiskt intryck.

Liknande projekt