Vancennes outdoor wall 1
Vancennes outdoor wall 5
Vancennes outdoor wall 4
Vancennes outdoor wall 3
Vancennes outdoor wall 2

Vincennes – Paris

 

 

Arkitekt: 
Girat architecte

Kund:
Vincennes 
VINCEM,

Projekt ledare: 
Nadia Labied architect Dplg

Produktion:
Butong

Växter:
Klinta trädgård, Peter Korn

År:
2017

 

Butong levererade först en tolv paneler till projektet, men borgmästaren tyckte vid invigningen att det var futtigt och projektet blev genast dubbelt så stort. Väggen är i gassande söderläge med temperaturer på 50 grader. Trots det så har växtligheten klarat sig bra. Skötseln av väggen övergick efter ett år till parkförvaltningen och är därmed vår enda utomhusvägg som vi inte sköter själva. Arkitekterna ville också ha en mineralbaserad växt panel för att spegla omgivande hårdgjorda ytor. Man valde Butong för de bibehållna estetiska värden panelerna bibehåller under hela året.

 

Liknande projekt