DSC_6492
Vantör outdoor greenwall 1
IMG_9747
Vantör outdoor greenwall 8
Vantör outdoor greenwall 3
Vantör outdoor greenwall 2
Vantör - bild 2
Vantör - bild 3
Vantör outdoor greenwall 7
Vantör outdoor greenwall 9
Vantör outdoor greenwall 11

Vantör ÅVC

Idé:
Stockholm Vatten och Avfall, Karin Sundin

Beställare:
Stockholm Vatten och Avfall

Växtdesign:
Korns Trädgårdar, Peter Korn

Fotograf:
Birnee, Per Lundström

År:
2017

Skrivet om projektet:
Stockholm Vatten och Avfall – Växter uppåt väggarna på Vantör ÅVC på svenska

 

Som ett led i visionen ”Tillsammans för världens mest hållbara stad” satte Stockholm Vatten och Avfall upp en frodig torktålig växtvägg från Butong för mer grönska och trivsel för besökare och personal på Vantörs återvinningscentral.

Växterna är valda av Peter Korn och valet baserades på platsens förutsättningar. Artrikedomen och långa blomningstider (mars-oktober) gynnar insektslivet. Helhetsintrycket är en spirande vägg som delvis är vintergrön.

Sammansättningen av växter gynnar insektslivet. Växtbädden består av pimpsten, sand och biokol där biokolen. Biokolen ger en bra struktur och hjälper till att förse växterna med näring, dessutom är den producerad av Stockholmarnas trädgårdsavfall i Stockholms Vatten och Avfalls biokolanläggning

Liknande projekt