Vasakronan Uppsala indoor greenwall
Vasakronan Uppsala ceiling
Vasakronan Uppsala indoor greenwall
Undertak av Butong
Undertak av Butong överlappande

Trädkronan

Beställare:
Vasakronan

Idé & genomförande:
Butong

År:
2018

En trädkrona som undertak.

Vasakronan tog kontakt med Butong när de ville göra en uppfräschning av en av sina entréer i centrala Uppsala. En idé på ett böljande tak som återgav känslan att gå under en trädkrona där ljuset sipprar ner och skapar härliga skuggspel presenterades. Svante Pettersson konsulterades för ljussättning.

Butongpanelerna gjöts i fria organiska former. Baksidan målades i olika lövfärger för att färga det ljus som återreflekteras. Besökaren kan få ljuset att svänga genom ett knapptryck. För att förstärka intrycket att befinna sig i en lövsal byttes trappavsatsens räcke ut mot en växtvägg.

Liknande projekt