ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Godsmagasinet

 

Beställare och idé: PMalmö

Växter och plantering: Klinta trädgård, Peter Korn

Tornseglarholkar: Klas Ottosson, Natan Snis & John Snis

Mesholkar: Sven-Åke Enström
Produktion och Montage: Butong

Fotograf: Jonas Höglund

År:2019

 

 

 

Parkeringshuset Godsmagasinet är ett av P-Malmös centrala parkeringshus. P-Malmö jobbar aktivt för en hållbar parkering med olika initiativ. Butong vann upphandlingen för att installera gröna fasader på en del av parkeringshuset. Växtväggarna har givits en röd och en vit färg för att harmoniera med husets övriga fasader. Saluhallen har nu fått värdig granne. Den gröna fasaden bevattnas med vatten som samlas upp från parkeringshusets tak och inget av detta vatten belastar därmed stadens dagvattensystem. Småfåglar får möjligheten att flytta in i holkar, byggda av returvirke, på den röda växtväggen och på den vita växtväggen ges tornseglarna möjlighet att checka in. På taket mellan växtväggarna har ett vildbi-hotell uppförts.

Liknande projekt

Studioverket 2013

Smålands Nation 2011

CCPP 2011