gaumont-concrete-panel-20
gaumont-concrete-panel-1
gaumont-concrete-panel-2
gaumont-concrete-panel-12
gaumont-concrete-panel-11

Gaumont

Butong team:
Benjamin Levy, Augustin Brisedou, Sylvain Gauffilier

År:
2011

Kamerautveckling, film med ljud och sci-fi-produktioner som femte elementet, Gaumont har alltid tagit nya kliv baserat på innovation. Då Gamountmuseet skulle renoveras var idén att framhäva detta.

Butong valdes till att designa det nya museumets montrar för att genomföra detta. Genom att använda den en centimeter tunna butongpanelen Struktur till montrarnas väggar och tak erhölls en dynamisk ljusinstallation. Bakgrunden skapar en organisk bakgrund till de föremål som förevisas. Ljuset är integrerat i den stödjande trästrukturen.

Liknande projekt