Vertikala trädgårdar

Vi tror att dagens sterila väggar kommer att försvinna och ge plats för levande städer. Vi hoppas att fördelarna med Butong tillsammans med din design kommer att hjälpa oss att komma dit. Oavsett om du letar efter en interiör eller exteriör växtvägg är vår den snyggaste och enklaste att sköta på marknaden.

Butong ser bra ut i sig självt. Bakgrunden till växterna – den faktiska butongpanelen – används som inredning i exklusiva miljöer. Våra vertikala trädgårdar behöver inte vara 100 % täckta av växter hela tiden för att se bra ut. Det tillåter växter att utvecklas över tid och vara just växter.

Vertical Gardens from Butong

Bord för VIP-lounger. Design Peter Marino Architechts.

Vertical Gardens from Butong

Vertikal trädgård, invikt betongkant, 3D-fraktal.

Det estetiska värdet butongpanelen innehar innebär en låg driftskostnad och möjliggör att ha en artrik sammansättning av växter jämfört med andra leverantörer. Vi kan börja från frö eller groddplanta och har glädjen att erbjuda en mogen växtvägg som kan utvecklas över tid..

Vertical Gardens from Butong

Frösådd mangold färdig för skörd. Rostfri stålram.

Vertical Gardens from Butong

Lingonplantor med bär. 3D-fraktal.

Hel- eller delautomagiskt – bevattningssystemet designas utifrån ditt behov. Vi erbjuder slutna system med tank som säkerställer att all näring stannar i systemet. Tanken behöver månadsvis tillsyn och påfyllning beroende på storlek på tank. För utomhusväggar kan dagvatten anslutas till systemet.

Vertical Gardens from Butong

Slutet system, tank skyld i en kopparlåda.

Building Permit Butong

Bevattning med regnvatten. Ritningar inkluderat.

Ditt val om du vill ha rostfria stålramar eller invikt betongkant. Den senare möjliggör 3D-formning av panelen som återger en klipphäll och tillåter växtligheten att vara naturligt slumpmässig. För utomhusväggar ger detta en enkel skötsel.

Vertical Gardens from Butong

Testbänk, invikt betongkant, 3D-segel, vit bakbelyst panel.

Vertical Gardens from Butong

Rostfri stålram, helautomatiskt bevattningssystem med dagvatten.

En vertikal trädgård från Butong hjälper till att sänka temperaturen i staden, fördelar dagvattenhanteringen, rena luften och ger hemvist och mat åt insekter.

Vertical Gardens from Butong

Kärleksört i blom. Nektar till bin.

Vertical Gardens from Butong

Tät vegetation. Bra bullerdämpning.

För människor finns flera fördelar. Växtlighet har en bevisad positiv inverkan för människors välbefinnande och våra växtväggar är verkligen en bit av natur på väggen. En växtvägg från Butong kommer också att dämpa omgivningens bullernivå. Vilket bevisats i labbmiljö där våra paneler erhåller klass A-C beroende på tätheten i växtligheten.

Vertical Gardens from Butong

Efterlyst för vallmostöld.

Vertical Gardens from Butong

Hör av dig för akustiska värden.

Hör av dig för mer information. Våra växtväggar är konkurrenskraftiga och de vackraste. Vi erbjuder full service från ritbord till drift och vi hjälper dig gärna attt ta din idé till färdig installation – butong@butong.se

Building Permit Butong Green Walls

Illustration inför investeringsbeslut och bygglovsansökan.

Underlay for architects

Underlag för arkitekter på begäran.

Liknande projekt

Studioverket

Björns Vertical Garden

Nordic Light Hotel Stockholm