Vi tror att dagens sterila väggar kommer att försvinna och ge plats för gröna fasader i levande städer. Vi hoppas att fördelarna med Butong tillsammans med din design kommer att hjälpa oss att komma dit. Oavsett om du letar efter en interiör eller exteriör växtvägg är vår den snyggaste och enklaste att sköta på marknaden.
Gröna fasader Södra Larmgatan Göteborg från Butong AB
Butong ser bra ut i sig självt. Bakgrunden till växterna – den faktiska butongpanelen – används som inredning i exklusiva miljöer. Våra vertikala trädgårdar behöver inte vara 100 % täckta av växter hela tiden för att se bra ut. Detta gör att växtlivet kan utvecklas organiskt över tiden.
Butongs exklusiva design ser bra ut i sig och behöver inte vara helt täckt av växter för att göra en vacker fasad
Bord för VIP-lounger. Design av Peter Marino Architects.
Gröna fasader från Butong i Uppsala i hållbar betong - för gröna väggar som är hållbara och vackra
Grön fasad, Uppsala
Butongpanelens estetiska värde innebär en låg driftskostnad och möjliggör att ha en artrik sammansättning av växter jämfört med andra leverantörer. Vi kan börja från frö eller groddplanta och har glädjen att erbjuda en mogen växtvägg som kan utvecklas över tid. Vi kan börja från frö eller groddplanta och har glädjen att erbjuda en mogen växtvägg som kan utvecklas över tid.
Grön fasad Malmö Parkeringshus Anna från hållbara betongpaneler av Butong AB
Large Butong facade Malmö.Stor butongfasad Malmö. Ram i strängpressad anodiserad aluminium.
Bihotell i Malmö på en växtvägg från Butong
Bihotell och fågelholk på grön fasad i Malmö.
Hel- eller delautomatiskt– bevattningssystemet designas utifrån ditt behov. Vi erbjuder slutna system med tank som säkerställer att all näring stannar i systemet. Tanken behöver månadsvis tillsyn och påfyllning beroende på storlek på tank. För utomhusväggar kan dagvatten anslutas till systemet.
Diagram över regnvattenfördelning på en Butong-grön fasad
Dagvattensystem vid Påvel snickares gränd, Uppsala
Tillväxtexpansion på en grön fasad i Uppsala leverad av Butong
Växternas utveckling vid dagvattenbevattnad grön fasad, Uppsala

Ditt val om du vill ha rostfria stålramar eller invikt betongkant Den senare möjliggör 3D-formning av panelen som återger en klipphäll och tillåter växtligheten att vara naturligt slumpmässig. För utomhusväggar ger detta en enkel skötsel.

Vikt betongkant exempel på en Butong-grön väggpanel
Testbänk, invikt betongkant, 3D-segel, vit bakbelyst panel.
Grön fasad Björns Trädgård med inoxramar, en lätt och hållbar lösning för vertikala trädgårdar
Rostfri stålram, helautomatiskt bevattningssystem med dagvatten
En grön fasadfrån Butong hjälper till att sänka temperaturen i staden, fördelar dagvattenhanteringen, rena luften och ger hemvist och mat åt insekter.
Grön fasad med blommor i blom av Butong AB
Grön fasad i blom. Nektar för bin. Nektar för bin.
Bullerdämpande vegetation är en del av Butongs levande väggar och gröna fasader
Tät vegetation. Bra bullerdämpning. Bra brusreducering.
För människor finns flera fördelar. Växtlighet har en bevisad positiv inverkan för människors välbefinnande och våra växtväggar är verkligen en bit av natur på väggen. En växtvägg från Butong kommer också att dämpa omgivningens bullernivå. Vilket bevisats i labbmiljö där våra paneler erhåller klass A-C beroende på tätheten i växtligheten.
Månniskovänliga gröna fasader av Butong AB Sverige och Frankrike
Efterlyst för vallmostöld.
Akustikdiagram för Butong akustikväggar
Hör av dig för akustiska värden.

Hör av dig för mer information. Vi erbjuder full service från ritbord till drift och vi hjälper dig gärna attt ta din idé till färdig installation – butong@butong.

Bygglov Butong gröna väggar och vertikala trädgårdar
Illustration inför investeringsbeslut och bygglovsansökan.
Dokumentation för arkitekter på begäran - Butong vet hur man hanterar design
Underlag för arkitekter på begäran

Andra produkter från Butong

Akustikpaneler och väggar från Butong är hållbara och vackra, gjorda av genomskinlig betong
Akustikpaneler
Undertak av genomskinlig betong i vågmönster av Butong
Undertak
Gröna fasader
Vertikala trädgårdar

Projekt med gröna fasader